Стандарти інноваційних методів навчання та оцінювання в стоматології

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Шлях трансформації медичної освіти в сучасних реаліях незворотний і потребує використання нових цифрових інструментів, які іноді можуть бути досить високовартісними і потребувати від викладача спроможності, часу й бажання для їх опанування.
The path of transformation of medical education in modern realities is irreversible and requires the use of new digital tools, which can sometimes be quite expensive, and require the teacher's capacity, time and desire to handle them.

Опис

Ключові слова

охорона здоров’я, стоматологія, цифровізація охорони здоров’я, штучний інтелект, цифрові платформи, healthcare, dtntistry, artificial intelligence, digital healthcare, digital platforms

Бібліографічний опис

Стандарти інноваційних методів навчання та оцінювання в стоматології / Ю. І. Cиленко, В. О. Дубина, Б. Ю. Силенко, С. В. Приходченко, Л. М. Хавалкіна // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 218–220.