Improvement of the algorithm for intraoperative diagnostics of breast cancer metastasis using sentinel lymph node staining

Ескіз недоступний

Дата

2023-04

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Лімфогенне метастазування є однією з найважливіших причин виникнення місцевого рецидиву раку молочної залози та несприятливим фактором прогнозу. З початком застосуванням в хірургічній практиці методики фарбування сторожових лімфовузлів з використанням сучасних барвників (Patent Blue, ICG), кардинально змінися підхід до визначення обсягу оперативного втручання. Виконання фарбування сторожових лімфовузлів при пухлинах молочної залози дозволяє максимально зменшити травматичність хірургічного втручання (за рахунок відмови від аксилярної лімфодиссекції), внаслідок чого мінімізується кількість післяопераційних ускладнень. Метою даної роботи було удосконалення алгоритму інтраопераційного виявлення «сторожових» лімфовузлів у хворих на рак молочної залози. У період з 2016 по 2021 р. на базі Одеської обласної клінічної лікарні було прооперовано 200 пацієнток з раком молочної залози Т1-Т3N0М0, з використанням двох барвників: Patent Blue та ICG. Запропанований алгоритм діагностики та лікування раку молочної залози дозволяє в переважній більшості випадків відмовитися від травматичних операцій на користь органозберігаючих операцій з біопсією «сторожових» лімфовузлів.
Lymphatic metastasis is one of the most important causes of local BC recurrence and an unfavourable prognosis factor. With the beginning of application in the surgical practice of staining sentinel lymph nodes using modern dyes (Patent Blue, ICG), the approach to determining the extent of surgical intervention has changed radically Performing the staining of sentinel lymph nodes in breast tumours allows for reducing the trauma of surgical intervention as much as possible (due to the refusal of axillary lymph node dissection), as a result of which the number of postoperative complications is minimised. The purpose of the study was to improve the algorithm for intraoperative detection of sentinel lymph nodes in patients with breast cancer. Between 2016 and 2021, 200 patients with T1-T3N0M0 breast cancer were operated on at the Odesa Regional Clinical Hospital using two dyes: Patent Blue and ICG. The proposed algorithm for diagnosis and treatment of breast cancer allows most cases to abandon traumatic operations in favour of organ-preserving operations with biopsy of sentinel lymph nodes.

Опис

Ключові слова

рак молочної залози, сторожові лімфовузли, інтраопераційне фарбування лімфовузлів, біопсія, breast cancer, sentinel lymph nodes, intraoperative staining of lymph nodes, biopsy

Бібліографічний опис

Удосконалення алгоритму інтраопераційної діагностики метастазування раку молочної залози шляхом фарбування «сторожових» лімфовузлів / Р. П. Нікітенко, В. М. Косован, К. О. Воротинцева, Є. А. Койчев, С. П. Дегтяренко, О. М. Кваша, В. К. Ліхачов // Світ медицини та біології. – 2023. – № 1 (83). – С. 143–147.