Порівняльний аналіз cкладових розвитку soft skills серед вітчизняних та іноземних здобувачів вищої медичної освіти: акцент на медіаграмотності

Анотація

Стаття висвітлює розуміння здобувачами вищої медичної освіти 3-6 курсів основних soft skills, необхідних для майбутньої професії та аналіз медіакомпетентності, зокрема її вплив на раціональне споживання, використання та поширення інформації під час навчання та самореалізації. Особливу увагу автори приділили медіаграмотності здобувачів вищої медичної освіти з різних країн світу та впливу окремих дисциплін на формування медіакомпетентності.

Опис

Ключові слова

медіаграмотність, soft skills, медична освіта, компетентнісно орієнтований підхід, медіакомпетентність

Бібліографічний опис

Порівняльний аналіз cкладових розвитку soft skills серед вітчизняних та іноземних здобувачів вищої медичної освіти: акцент на медіаграмотності / Т. А. Іваницька, Н. В. Кузьменко, Є. Є. Петров, Ю. Г. Бурмак, І. В. Іваницький // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 79–83.