Імідж викладача - важлива складова виховного та навчального процесу закладу вищої освіти

Анотація

Проаналізовано різні моделі поведінки викладача в спілкуванні зі здобувачами вищої освіти. Саме позитивний імідж викладача є фактором мотивації студентів для досягнення максимальної продуктивності під час навчального процесу.
The necessity and importance of the image of a teacher of a higher education institution is considered. Different models of teacher's behavior in communicating with students are analyzed. It is the positive image of the teacher that is a factor in motivating students to achieve maximum productivity during the educational process.

Опис

Ключові слова

імідж, викладач, заклад вищої освіти, культура спілкування, image, institution of higher education, teacher, culture of communication

Бібліографічний опис

Імідж викладача - важлива складова виховного та навчального процесу закладу вищої освіти / В. І. Ільченко, Л. М. Сизова, Ю. П. Цапенко [та ін.] // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 22–24 листопада 2023 р. – Полтава, 2024. – С. 164–171.