Морфофункціональна характеристика великих слинних залоз щурів в нормі та після введення платифіліну і прозерину

Ескіз недоступний

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Отримані дані є теоретичною передумовою для розробки діагностичного алгоритму вивчення біоптатів слинних залоз для морфологічної експрес-діагностики ступеня адаптаційних і компенсаторних резервів тканин органа при патологічних процесах останніх та дають змогу підбору комплексу антиксеростомічної терапії за умови уражень слинних залоз та СОПР. Отримані результати визначають важливість вивчення структурного забезпечення стимульованого слиноутворення для клінічної практики та обґрунтовують доцільність пошуку нових комплексних медикаментозних методів лікування дисфункції слинних залоз, з огляду на визначені особливості структурних змін окремих елементів структурно-функціональних одиниць великих слинних залоз при їх стимуляції і дозволяють запропонувати нові підходи до патогенетичного лікування дисфункції слинних залоз в клініці. Отримані дані можуть бути використані вченими-морфологами для подальшого вивчення змін структурної організації великих слинних залоз при патологічних станах. Корисними для клініцистів будуть нові підходи до корекції дисфункції слинних залоз у людини після застосування лікувальних процедур в онкології, стоматології, терапії, використання деяких фармакологічних засобів та у людей похилого і старечого віку, з огляду на загальну тенденцію до старіння населення планети. Викладені в дисертації теоретичні дані упроваджені в навчальний процес і науково-дослідну роботу кафедр нормальної анатомії, патологічної анатомії, МНС з оперативною хірургією та топографічною анатомією ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»; гістології, цитології та ембріології Харківського національного медичного університету; Одеського державного медичного університету і ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» та можуть бути використані на морфологічних кафедрах вищих навчальних закладів медико-біологічного профілю.

Опис

Ключові слова

слинні залози, щури, платифілін, прозерин

Бібліографічний опис

Цуканов Д. В. Морфофункціональна характеристика великих слинних залоз щурів в нормі та після введення платифіліну і прозерину : дис. … канд. мед. наук : спец. 14.03.09 «Гістологія, цітологія, ембріологія» / Д. В. Цуканов. – Полтава, 2015. – 171 с.