Вплив препарату „Інстенон” на стан прооксидантно-антиоксидантної системи щурів з хронічною недостатністю мозкового кровообігу

Ескіз недоступний

Дата

2003

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Дніпропетровська державна медична академія

Анотація

Одним з нових методів лікування судинних захворювань нервової системи є введення в клінічну практику комбінованих препаратів, які діють на різні ланки патогенезу гіпоксії та ішемії головного мозку. Таким препаратом являється „Інстенон” - багатокомпонентний нейрометаболіт із вазоактивною, спазмолітичною дією. Метою дослідження було вивчення впливу препарату „Інстенон’" на стан прооксидантно-антиоксидантної системи щурів з хронічною недостатністю мозкового кровообігу (ХНМК). Препарат призначали внутрішньом’язово в дозі 0,01 мл/кг на добу на протязі 10 днів. Нами в експериментах на щурах інтактної та дослідної (ХНМК справа та зліва) груп було встановлено зростання у крові вторинних продуктів перекислого окислення ліпідів (ПОЛ ). зокрема: накопичення малонового альдегіду в процесі півторагодинної інкубації (при ХНМК зліва на 18.8%. справа на 37.6%); зниження активності супероксиддисмутази (СОД) (зліва на 28.3%. справа на 4.4%). При лікуванні ХНМК „Інстеноном” виявлено достовірне зниження ТБК-активних реактантів. збільшення активності СОД (справа на 22.1%. зліва на 72.5%). Отже. ХНМК у щурів супроводжується посиленням накопичення вторинних продуктів ПОЛ у крові, зниженням рівня активності СОД. Лікування з використанням „Інстенону" привело до зменшення інтенсивності ПОЛ, збільшення активності СОД в крові щурів (особливо при ХНМК зліва). Отримані результати дають можливість рекомендувати "Інс тенон" для комплексної терапії ХНМК.

Опис

Ключові слова

антиоксиданти, хронічна недостатність мозкового кровообігу, прооксиданти, нейрометаболіт

Бібліографічний опис

Пурденко Т. Й. Вплив препарату „Інстенон” на стан прооксидантно-антиоксидантної системи щурів з хронічною недостатністю мозкового кровообігу / Т. Й. Пурденко // Медицини – здоров’я ХХІ сторіччя : матеріали міжнар. конф. студ. і молодих вчених, м. Дніпропетровськ, 18–20 вересня 2003 р. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 38.