Контроль знань на кафедрі фтизіатрії

Ескіз недоступний

Дата

1995

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Інтегративним показником набутих професійних знань і працелюбності є історія хвороби, за яку студент отримує дві оцінки. Одну за написання, другу за її захист. На заключному етапі оцінки знань, коли програма з дисципліни освоєна, студенти пишуть залікову контрольну роботу, питання якої зкомпоновані так, що охоплюють етіологію, патогенез, клініку, рентгенологічну, бактеріологічну і імунологічну діагностику туберкульозу, лікування і профілактику його, описання рентгенограми і виписування рецептів на протитуберкульозні препарати. Залікова оцінка знань студента є середня величина від суми всіх оцінок з урахуванням результату усної відповіді при складанні заліку. Такий контроль знань стимулює студента до постійної роботи над поглибленням професійної підготовки весь рік і дозволяє зробити оцінку об’єктивною.

Опис

Ключові слова

навчання, знання, контроль, історія хвороби, студент

Бібліографічний опис

Контроль знань на кафедрі фтизіатрії / А. Г. Ярешко, В. Г. Бондаренко, А. К. Вородюхіна, В. І. Ільченко // Удосконалення методів контролю знань студентів : матеріали навч.- метод. конф. – Полтава, 1995. – С. 50.