Клінічне значення та фактори ризику слабкості пологової діяльності

dc.contributor.authorГрищенко, О. В.
dc.contributor.authorМамедова, С. Ш.
dc.contributor.authorГрищенко, О. В.
dc.contributor.authorМамедова, С. Ш.
dc.contributor.authorGrishchenko, O. V.
dc.contributor.authorMamedova, S. S.
dc.date.accessioned2022-02-07T09:19:56Z
dc.date.available2022-02-07T09:19:56Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractАктуальною проблемою сучасного акушерства є зменшення несприятливих подій під час пологів. Особливої уваги заслуговують аномалії пологової діяльності, зокрема слабкість пологової діяльності. Мета дослідження – визначити фактори ризику слабкості пологової діяльності при доношеній одноплідній вагітності з головним передлежанням плода. Матеріал та методи дослідження. Здійснено клініко-статистичний аналіз історій вагітності та пологів 550 породіль у Харківському міському перинатальному центрі. Здійснено аналіз клініко-анамнестичних даних залежно від наявності слабкості пологової діяльності із застосуванням методів описової статистики та величини відношення шансів (Odds Ratio - OR). Результати дослідження. Найбільш значимими для розвитку слабкості пологової діяльності з величиною OR більш 5,0 були цукровий діабет (OR - 10,023; 95% ДІ 3,083-32,578); обтяжений гінекологічний анамнез (OR – 7,385; 95% ДІ 2,671 – 20,423); плодово- тазові диспропорції (OR – 6,399; 95% ДІ 1,506 – 27,180); перши пологи (OR – 5,878; 95% ДІ 3,139 – 11,009) та наявність інфекційних захворювань статевих шляхів (OR – 5,071; 95% ДІ 1,847 – 13,925). Дещо нижчим було значення прееклампсії (OR – 4,467; 95% ДІ 1,585 – 12,586). Всі інші показники мали OR менш 3,0: гестаційна гіпертензія (OR – 2,882; 95% ДІ 1,368 – 6,071), ожиріння (OR – 2,360; 95% ДІ 1,118 – 4,981); великий плід (OR – 2,242; 95% ДІ 1,069 – 4,704); пізній репродуктивний вік (OR – 2,075; 95% ДІ 1,144 – 3,765) та наявність серцево-судинних захворювань (OR – 2,040; 95% ДІ 1,009 – 4,124). Комплексна оцінка факторів ризику доцільна для прогнозування слабкості пологової діяльності і прийняття рішення про необхідність профілактичних та лікувальних заходів.uk_UA
dc.description.abstractАктуальной проблемой современного акушерства является уменьшение неблагоприятных событий во время родов. Особого внимания заслуживают аномалии родовой деятельности, в частности, слабость родовой деятельности. Цель исследования - определить факторы риска слабости родовой деятельности при доношенной одноплодной беременности с головным предлежанием плода. Материал и методы исследования. Выполнен клинико-статистический анализ историй беременности и родов 550 рожениц в Харьковском городском перинатальном центре в течение 2018-2019 гг. в зависимости от наличия слабости родовой деятельности с применением методов описательной статистики и величины отношения шансов (Odds Ratio - OR). Результаты исследования. Наиболее значимыми для развития слабости родовой деятельности с величиной OR более 5,0 были сахарный диабет (OR - 10,023; 95% ДИ 3,083-32,578), отягощенный гинекологический анамнез (OR - 7,385; 95% ДИ 2,671 - 20,423) плодово-тазовые диспропорции (OR - 6,399; 95% ДИ 1,506 - 27,180) первые роды (OR - 5,878; 95% ДИ 3,139 - 11,009) и наличие инфекционных заболеваний половых путей (OR - 5,071; 95% ДИ 1,847 - 13,925). Несколько ниже было значение прееклампсии (OR - 4,467; 95% ДИ 1,585 - 12,586). Все остальные показатели имели OR менее 3,0: гестационная гипертензия (OR - 2,882; 95% ДИ 1,368 - 6,071), ожирение (OR - 2,360; 95% ДИ 1,118 - 4,981) крупный плод (OR - 2,242; 95% ДИ 1,069 - 4,704) поздний репродуктивный возраст (OR - 2,075; 95% ДИ 1,144 - 3,765) и наличие сердечно-сосудистых заболеваний (OR - 2,040; 95% ДИ 1,009 - 4,124). Комплексная оценка факторов риска целесообразна для прогнозирования слабости родовой деятельности и принятия решения о необходимости профилактических и лечебных мероприятий.uk_UA
dc.description.abstractReducing adverse events in labour is one of key tasks of obstetrics at present. Abnormalities in labour, and in particular, dystocia, require further in-depth investigation and coordinated interprofessional effort. The purpose of this study was to determine the risk factors for dystocia in a full-term monocyesis with foetal presentation. We carried out a clinical and statistical analysis of pregnancy and childbirth histories of 550 women at the Kharkiv Municipal Perinatal Centre for 2018-2019 depending on the presence of dystocia by applying descriptive statistics and the odds ratio (OR) methods. Results. The most important factors for dystorcia with OR > 5.0 include diabetes mellitus (OR - 10.023; 95% CI 3.083-32.578), burdened gynecological history (OR - 7.385; 95% CI 2.671 - 20.423), foetus-pelvic imbalances (OR - 6.399; 95% CI 1.506 - 27.180) first birth (OR - 5.878; 95% CI 3.139 - 11.009) and the presence of infectious diseases of the genital tract (OR - 5.071; 95% CI 1.847 - 13.925). The value for preeclampsia was slightly lower (OR - 4.467; 95% CI 1.585 - 12.586). All other indicators had an OR < 3.0, including gestational hypertension (OR - 2.882; 95% CI 1.388 - 6.071), obesity (OR - 2.360; 95% CI 1.118 - 4.98) large foetus (OR - 2.242; 95% CI 1.069 - 4,704) late reproductive age (OR - 2.075; 95% CI 1.144 - 3.765) and the presence of cardiovascular disease (OR - 2.040; 95% CI 1.009 - 4.124). A comprehensive assessment of risk factors is of great clinical importance for predicting dystocia and making decisions about the need for preventive and therapeutic measures.uk_UA
dc.identifier.citationГрищенко О. В. Клінічне значення та фактори ризику слабкості пологової діяльності / О. В. Грищенко, С. Ш. Мамедова // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2020. – Т. 20, № 2 (70). – С. 37–41.uk_UA
dc.identifier.doi10.31718/2077-1096.20.2.37
dc.identifier.issn2077-1096 (print)
dc.identifier.issn2077-1126 (online)
dc.identifier.urihttps://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17596
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherПолтавський державний медичний університетuk_UA
dc.subjectслабкість пологової діяльностіuk_UA
dc.subjectфактори ризикуuk_UA
dc.subjectакушерсько-гінекологічний анамнезuk_UA
dc.subjectсупутня патологіяuk_UA
dc.subjectслабость родовой деятельностиuk_UA
dc.subjectфакторы рискаuk_UA
dc.subjectакушерско-гинекологический анамнезuk_UA
dc.subjectсопутствующая патологияuk_UA
dc.subjectdystociauk_UA
dc.subjectrisk factorsuk_UA
dc.subjectobstetric and gynaecological historyuk_UA
dc.subjectconcomitant pathologyuk_UA
dc.subject.udc618.5-02-071uk_UA
dc.titleКлінічне значення та фактори ризику слабкості пологової діяльностіuk_UA
dc.title.alternativeClinical significance and risk factors of dystociauk_UA
dc.title.alternativeКлиническое значение и факторы риска слабости родовой деятельностиuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Grishchenko_Clinical_significance.pdf
Розмір:
483.39 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
4.3 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: