Симуляційне навчання на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини: від загальних принципів до конкретного прикладу застосування

Ескіз недоступний

Дата

2022-03-24

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Представлено основні принципи й позитивні риси симуляційного навчання. Наведено приклад його ефективного застосування під час тематичних занять «Аускультація легень» і «Аускультація серця» на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини.
The main principes and positive aspects o f simulation study are presented in this article. The example o f its effective using during thematic practical classes “Auscultation o f the lungs” and “Auscultation o f the heart" at the department of Propedeutics to internal medicine is given.

Опис

Ключові слова

симуляційне навчання, аускультація, симулятори, тренажери, simulation study, auscultation, simulators, training apparatus

Бібліографічний опис

Симуляційне навчання на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини: від загальних принципів до конкретного прикладу застосування / Є. Є. Петров, Т. А. Іваницька, В. Д. Сакевич, З. О. Борисова // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, (м. Полтава, 24 березня, 2022 р.). – Полтава, 2022. – С. 226–227.