Contemporary theories of globalization and their relevance to higher education

Ескіз недоступний

Дата

2022-11-25

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

У рамках сучасної соціологічної теорії ідеї глобалізації відіграють центральну й вирішальну роль. Серед найбільш суперечливих сучасних концепцій у статті виокремлено та проаналізовано студії прибічників теорій гіперглобалізму та їхніх опонентів – “скептиків”. Обидві концепції прогнозують досить різні результати щодо наслідків процесу глобалізації. Відповідні висновки мають першочергове значення для розуміння тенденцій розвитку світу загалом і вищої освіти зокрема.
Within the framework of modern sociological theory, the ideas about globalization play a central and decisive role. Among the most opposing and colliding contemporary conceptions one should mention the hyperglobalist and skeptical perspectives. Both theories suggest quite different outcomes in regard to the consequences of the process of globalization. Their respective conclusions are of primary importance for understanding the development tendencies in the world in general and higher education in particular.

Опис

Ключові слова

глобалізація, міжнародні відносини, глобальна культура, вища освіта, міжнародна академічна мобільність, globalization, international interactions, global culture, higher education, academic mobility

Бібліографічний опис

Contemporary theories of globalization and their relevance to higher education / H. Morokhovets, Yu. Lysanets, L. Ostrovska, T. Purdenko // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VІI міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 167–170.