Українська мова як чинник національної безпеки та її роль у формуванні національномовної особистості в медичному ЗВО

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

У статті продемонстрована провідна роль мови у формуванні громадянського суспільства через аналіз її основних функцій, а саме: спілкування, впливу на людину, консолідації громадян, формування національної ідентичності. Акцентується увага на необхідності підтримки української мови, культури, збереження та популяризації вітчизняної історико-культурної спадщини, розвитку україномовної медичної освіти. Порушене питання мови як одного із важливих чинників національної безпеки України.
The article demonstrates the leading role of language in the formation of civil society through the analysis of its main functions, namely: communication, influence on people, consolidation of citizens, formation of national identity. Attention is focused on the need to support the Ukrainian language, culture, preservation and popularization of the national historical and cultural heritage, development of Ukrainian-language medical education. The issue of language is raised as one of the important factors of Ukraine's national security.

Опис

Ключові слова

українська мова за професійним спрямуванням, державна мова, мовна підготовка, мовна політика, національна ідентичність, національномовна особистість, медична освіта, медичний заклад вищої освіти, language policy, state language, national identity, national language identity, medical report of higher education

Бібліографічний опис

Юфименко В. Г. Українська мова як чинник національної безпеки та її роль у формуванні національномовної особистості в медичному ЗВО / В. Г. Юфименко, Т. О. Лещенко, В. О. Курило // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.- наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 292–294.