Одонтогліфічні зони стертості великих кутніх зубів

Ескіз недоступний

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Анотація

Визначення одонтогліфічних зон стирання великих кутніх зубів, використовуючи морфометричні й гістохімічні методи забарвлення, розширюють можливості реставраційних технологій в клінічній стоматології і проведення ідентифікаційних заходів у судовій медицині;Определение одонтоглифических зон стираемости больших коренных зубов, используя морфометрические и гистохимические методы окрашивания, расширяют возможности реставрационных технологий в клинической стоматологии и проведения идентификационных мероприятий в судебной медицине; Using of the combined histochemical coloration method of the hard tooth tissue gives opportunity to determine the abrasion zone of the any tooth surface especially chewing surface and determining of the abrasion area with using the plane geometric methods in forensic medecine.

Опис

Ключові слова

одонтогліфічні зони, стертість зубів, гістологічне забарвлення, одонтоглифические зоны, стираемость зубов, гистологическое окрашивание, odontoglific zone, abrasion zone, histochemical coloration

Бібліографічний опис

Черняк В. В. Одонтогліфічні зони стертості великих кутніх зубів / В. В. Черняк // Клінічна стоматологія. – 2014. – № 3. – С. 13–15.