Сучасні тренди розвитку медичної освіти в травматології й ортопедії

Анотація

Охарактеризовано переваги викладання травматології й ортопедії із застосуванням SMART-освіти над класичною моделлю, яка багатьма пропагується й поширюється і, на жаль, помилково вважається оптимальною для засвоєння матеріалу.
The advantages of teaching traumatology and orthopedics with the use of SMART education over the classic model, which is promoted and distributed by many, and unfortunately, are mistakenly considered optimal for the assimilation of material, have been characterized.

Опис

Ключові слова

травматологія й ортопедія, сучасні тренди, SMART-освіта, методики викладання, traumatology and orthopedics, modern trends, SMART education, teaching methods

Бібліографічний опис

Сучасні тренди розвитку медичної освіти в травматології й ортопедії / Ю. М. Півень, О. В. Пелипенко, С. М. Павленко, О. С. Ковальов // Сучасні тренди розвитку медичної освіти : перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2022. – С. 232–233.