Використання в навчальному процесі англомовних фахових інформаційних джерел як умова підвищення професійної компетентності майбутніх лікарів-стоматологів

Анотація

Із кожним роком зростає потреба в тісному співробітництві між різними країнами, що зумовлює необхідність підготовки фахівців, які б вільно володіли і використовували в професійній діяльності мови міжнародного спілкування, передусім англійську. Нині складно уявити конкурентоспроможного медичного фахівця, який у своїй діяльності не використовує знання англійської мови для ефективного встановлення професійних контактів і отримання новітньої інформації. Мета статті – визначити можливості підвищення якості професійної підготовки майбутніх лікарівстоматологів завдяки вдосконаленню іншомовної комунікативної компетентності шляхом використання англомовних фахових інформаційних джерел у навчальному процесі на клінічних кафедрах.

Опис

Ключові слова

освіта, стоматологія, англійська мова, література, education, dentistry, English, literature

Бібліографічний опис

Використання в навчальному процесі англомовних фахових інформаційних джерел як умова підвищення професійної компетентності майбутніх лікарівстоматологів / О. С. Іваницька, Н. І. Гончаренко, І. О. Іваницький, К. П. Локес, О. П. Буханченко // Український стоматологічний альманах. – 2023. – № 1. – С. 93–97.