Development of general and professional competences of future healthcare professionals through the implementation of training in the educational process

Ескіз недоступний

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

The article considers the relevance and effectiveness of training in the educational process for students in the field of Knowledge 22 Healthcare to form general and professional competencies. During the training, informal, relaxed communication is created, which opens up many options for students to develop and solve the problem for which they have gathered. Trainings fight against passivity among students and generate interest in them. It is associated with non-material motivation and can be an impetus for enthusiasm, the desire for discovery, and the search for the root causes of pathologies and radical changes in medicine. They are considered to be an encouragement and an educational breakthrough because, at low cost, they benefit education, medicine, and society in general. The subtleties and nuances that the future medical elite learn from them allow them to maintain energy and professional endurance. Training plays an important role in the professional development of practising doctors, and postgraduate students who are expanding the boundaries of knowledge for medicine also need it. It naturally joins the stream of lifelong learning, which has been chosen as the slogan of modern scientists and personalities who want to improve themselves throughout their lives, hold respected positions and be an unquestionable role model.
У статті розглянуто актуальність та ефективність провадження тренінгового навчання в освітньому процесі для здобувачів освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я, з метою формування загальних та фахових компетентностей. Під час тренінгу створюється неформальне, невимушене спілкування, яке відкриває перед здобувачами освіти безліч варіантів розвитку та розв'язання проблеми, заради якої вони зібралася. Тренінги борються з пасивністю серед студентів, породжують в них зацікавленість, що пов’язана з нематеріальною мотивацією і бувають поштовхом до ентузіазму, прагнення до відкриттів, пошуку першопричин патологій та докорінному зміненню медицини. Їх вважають заохоченням і освітнім проривом, бо при невеликих затратах, вони приносять користь освіті, медицині, соціуму загалом. А тонкощі та нюанси, які черпає з них майбутня медична еліта, дозволяють зберігати енергійність, професійну витривалість. Тренінгова робота відіграє важливу роль у підвищенні кваліфікації серед практикуючих лікарів, її потребують і аспіранти, що розширюють межі пізнання для медицини. Вона закономірно вливається в течію перманентної освіти, що обрана гаслом сучасних науковців і особистостей, які бажають вдосконалюватися протягом життєвого шляху, обіймати поважні посади і перебувати беззаперечним взірцем для наслідування. Таким чином, освітні тренінги відіграють важливу роль у становленні майбутнього спеціаліста, роблять процес навчання цікавим, не обтяжливим та підвищують мотивацію до професійного вдосконалення та самовдосконалення.

Опис

Ключові слова

trainin, educational training, professional competences, general competences, educational process, тренінгове навчання, освітній тренінг, фахові компетентності, загальні компетентності, освітній процес

Бібліографічний опис

Development of general and professional competences of future healthcare professionals through the implementation of training in the educational process / L. P. Bilanova, V. V. Bobukh, S. S. Andreyko, N. L. Svintsytska, V. P. Bilash, O. S. Bilanov // Bulletin of problems in biology and medicine. – 2024. – Issue 1 (172). – Р. 294–298.