Clinical features of influence of different groups of bleaching agents in the oral cavity at different periods after the end of the treatment

Анотація

The purpose of the study was to assess the clinical changes in the oral cavity after using teeth bleaching systems of different compositions. Totally 65 patients were examined. All patients were 20 to 40 years old and had no severe dental and somatic pathology. This clinical study evaluated the effectiveness and side effects of two products for teeth bleaching. The difference in clinical indicators after the bleaching procedure with the selected gels on the microelement structure of oral liquid was detected. We noticed a significant difference in calcium and sodium indices in the oral fluid. Teeth bleaching agents cause tooth sensitivity manifested by changes in the oral fluid viscosity, pH, and the micronutrient composition. Depending on the bleaching agent used, the teeth bleaching procedure should be completed with remineralizing therapy.
Метою дослідження стало вивчення клінічних змін у ротовій порожнині після застосування вибілюючих систем різного складу. Було обстежено 65 пацієнтів. Весь контингент обстежуваних знаходився у діапазоні від 20 до 40 років, всі були без вираженої стоматологічної та соматичної патології. У цьому клінічному дослідженні оцінювали ефективність і побічні ефекти двох продуктів для відбілювання зубів. В результаті проведених досліджень встановленарізниця клінічних показників при вибілюванні обраними гелями по мікроелементному складу ротової рідини, з достовірною різницею за показниками кальцію та натрію в ротовій рідині. Засоби для відбілювання зубів викликають чутливість зубів, особливо з використанням пероксиду карбаміду, що проявляється змінами в’язкості та pH ротової рідин, змінами із сторони мікроелементного складу ротової рідини за показниками іонів кальцію та натрію. Щоб уникнути негативних наслідків, процедуру відбілювання необхідно завершувати ремінералізуючою терапією в залежності від застосованого вибілюючого агента.

Опис

Ключові слова

teeth bleaching, tooth shade, aesthetics, chemical composition of enamel, hydrogen peroxide, carbamide peroxide, відбілювання зубів, колір зубів, хімічний склад емалі, естетика, пероксид карбаміду, перекис водню

Бібліографічний опис

Clinical features of influence of different groups of bleaching agents in the oral cavity at different periods after the end of the treatment / A. V. Dvornyk, V. M. Dvornyk, Y. Y. Vodoriz [ et al.] // Світ медицини та біології. – 2022. – № 2 (80). – С. 56–60.