Нагальні питання забезпечення якості освітнього процесу в умовах воєнного стану

Анотація

Забезпечення якості навчального процесу потребує проведення заходів щодо підготовки майбутніх лікарів, пріоритетом яких є підвищення кваліфікації та практичних фахових умінь, використання в навчальному процесі різних технологій навчання. Сучасні технології є тими інструментами, які необхідні для вирішення різноманітних завдань освіти. Вивчення і вміння використовувати на практиці інноваційні методологічні підходи надають можливість учасникам освітнього процесу впроваджувати та удосконалювати нові методи роботи, що підвищує ефективність навчального процесу і рівень знань майбутніх лікарів. Всі принципи і методи тісно пов’язані між собою і мають диференційовано використовуватись у навчальному процесі, як в аудиторіях так і на практиці.

Опис

Ключові слова

технології навчання, викладання дисципліни, якість освіти, практична діяльність, здобувачі вищої освіти

Бібліографічний опис

Нагальні питання забезпечення якості освітнього процесу в умовах воєнного стану / О. В. Муравльова, І. Л. Дворник, М. Ю. Бабаніна, З. О. Шаєнко, В. І. Ільченко, К. В. Пікуль, О. А. Шпетний, К. Ю. Прилуцький // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 22–24 листопада 2023 р. – Полтава, 2024. – С. 275–277.