Аспекти навчання студентів патоморфології в міжнародному освітньому просторі

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Розглянуто переваги й недоліки кредитно-модульної системи медичної освіти в зіставленні з цикловим алгоритмізованим навчанням студентів патоморфології (рейтингова система навчання).
The advantages and disadvantages of the credit-module system of medical education in comparison with the cyclical algorithmized training of students in pathological anatomy (rating system of training) are considered.

Опис

Ключові слова

сучасна медична освіта, патоморфологія, методи навчання, самостійна робота, modern medical education, pathomorphology, teaching methods, independent work

Бібліографічний опис

Аспекти навчання студентів патоморфології в міжнародному освітньому просторі / Д. Є. Ніколенко, О. К. Прилуцький, С. А. Проскурня, Б. М. Филенко, Н. В. Ройко // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 178–179.