Використання інноваційних медичних технологій під час навчання на клінічних кафедрах вищих медичних закладів освіти

Ескіз недоступний

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Впровадження інноваційних медичних технологій у навчальний процес зацікавлює здобувачів вищої освіти до поглибленого опанування теоретичної підготовки, сприяє кращому оволодінню практичними навичками, вміннями та формуванню клінічного мислення, що в цілому підвищує якість навчання
The introduction of innovative medical technologies into the educational process interests students of higher education in the in-depth mastery of theoretical training, promotes better mastery of practical skills, abilities and the formation of clinical thinking, which generally increases the quality of education

Опис

Ключові слова

інноваційні технології, навчальний процес, медицина, практичні навички, вміння, innovative technologies, educational process, medicine, practical skills, abilities

Бібліографічний опис

Вородюхіна А. К. Використання інноваційних медичних технологій під час навчання на клінічних кафедрах вищих медичних закладів освіти / А. К. Вородюхіна, Л. В. Животовська, Л. А. Боднар // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 22–24 листопада 2023 р. – Полтава, 2024. – С. 50–54.