Особливості медичної освіти в університетах розвинутих країн світу

Анотація

Охарактеризовано особливості медичної освіти в закордонних медичних закладах вищої освіти. Особливу увагу приділено розбіжностям у навчанні українських майбутніх лікарів і лікарів країн Європи та США. Відображено деякі недоліки й переваги закордонної медичної освіти.
The article describes the features of medical education in foreign medical higher universities. Much attention is paid to the differences in the training of Ukrainian future doctors and doctors from Europe and the USA. Some disadvanteges and advanteges of foreign medical education are also reflected.

Опис

Ключові слова

медична освіта, емпатія, іноземний кандидат, легалізація диплома, medical education, empathy, foreign applicant, legalization of diploma

Бібліографічний опис

Особливості медичної освіти в університетах розвинутих країн світу / В. К. Ліхачов, О. Г. Макаров, Л. М. Добровольська [та ін.] // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 149–151.