Osteoarthritis and metabolic syndrome: unity of pathogenetic mechanisms

Анотація

The article presents the results of the examination of the functional state of the joints of 116 people. There was a study of lipid profile, insulin resistance, systemic inflammation activity in patients with osteoarthritis, osteoarthritis in combination with metabolic syndrome. According to the results of the study, significant changes in the above-mentioned predictors were found in patients with osteoarthritis in combination with metabolic syndrome compared to groups of healthy individuals and patients with osteoarthritis. Thus, we found a probable increase in total cholesterol by 1.3 times, triglycerides by 1.4 times, cholesterol of verylow-density lipoproteins by 1.8 times compared with the corresponding values in patients with osteoarthritis. Exceedances in TNF-a and IL-1b indices were found to be 3.6 and 2.5-fold higher, respectively, in patients with osteoarthritis in combination with metabolic syndrome compared with other study groups. With the growing number of patients with osteoarthritis in combination with metabolic syndrome in Ukraine and around the world, the study of the unity of pathogenetic mechanisms and the possibility of finding new treatments is critical.
У статті наведені результати досліджень функціонального стану суглобів 116 осіб, показників ліпідного профілю, інсулінорезистентності, активності системного запалення у хворих з остеоартритом, остеоартритом в поєднанні з метаболічним синдромом. За результатами досліджень, було виявлені достовірно виражені зміни вищезгаданих показників у пацієнтів з остеоартритом в поєднанні з метаболічним синдромом порівняно з групами здорових осіб і пацієнтів з остеоартритом. Так, встановлено вірогідне зростання загального холестерину у 1,3 рази, тригліцеридів у 1,4 рази, холестерину ліпопротеїдів дуже низької щільності у 1,8 разів порівняно з відповідними показниками у хворих на остеоартрит. Встановлено перевищення концентрації ФНП-α та ІЛ-1β показники у 3,6 та у 2,5 рази відповідно у пацієнтів з остеоартритом в поєднанні з метаболічним синдромом порівняно з іншими групами досліджуваних. В умовах зростання кількості пацієнтів на остеоартрит у поєднанні з метаболічним синдромом не тільки в Україні, а й в усьому світі, вивчення єдності патогенетичних механізмів та можливості пошуку нових методів лікування є дуже актуальним.

Опис

Ключові слова

dyslipidemia, insulin resistance, atherosclerosis, cytokines, patient's quality of life, дисліпідемія, інсулінорезистентність, атеросклероз, цитокіни, якість життя пацієнта

Бібліографічний опис

Osteoarthritis and metabolic syndrome: unity of pathogenetic mechanisms / V. N. Zhdan, M. V. Tkachenko, Ye. M. Kitura ,M. Yu. Babanina, O. A. Kyrian // Світ медицини та біології. – 2021. – № 4 (78). – С. 56–60.