Концепції організації освітнього процесу у вищій школі щодо засвоєння практичних навичок

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Концепції організації освітнього процесу у вищій школі щодо засвоєння практичних навичок / А. М. Громова, Н. І. Мітюніна, Л. М. Добровольська [та ін.] Шляхи упровадження нових форм організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи та шкали ECTS : матеріали навч.- метод. конф. – Полтава, 2005. – С. 22.