Дистанційні курси як інструмент підвищення якості підготовки медичних кадрів

Ескіз недоступний

Дата

2023-03-30

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Доводиться нагальна необхідність розробки й упровадження в навчальний процес дистанційних курсів. Указано, що їх використання має велике значення для інтенсифікації самостійної роботи студентів як необхідної умови підвищення якості їхньої професійної підготовки.
There is an urgent need to develop and introduce distance courses into the educational process. It is indicated that their use has great importance for the intensification of students' independent work as a necessary condition for improving the quality of their professional training.

Опис

Ключові слова

дистанційна освіта, дистанційний курс, інформаційні технології, інтерактивні методи навчання, самостійна робота студентів, distance education, distance course, information technology, interactive teaching methods, independent work of students

Бібліографічний опис

Іваницька О. С. Дистанційні курси як інструмент підвищення якості підготовки медичних кадрів / О. С. Іваницька, Н. І. Гончаренко, І. О. Іваницький // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 78–80.