Особливості перебігу процесу диференціації ясенного епітелію в динаміці менструального циклу

Ескіз недоступний

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

В статті приведені результати комплексного цитологічного дослідження перебігу процесу диференціації ясенного епітелію жінок молодого віку, в динаміці менструального циклу. Отримані дані дають можливість про наявність циклічного взаємозв’язку процесу диференціації ясенного епітелію із фазою менструального циклу. Про це свідчать стереотипний клітинний склад цитограм піхви та ясен у відповідні фази та кількісні зміни у пізню фолікулінову фазу, які відображають максимальний рівень естрогенової насиченості організму; В статье приведены результаты комплексного цитологического исследования течения процесса дифференциации десневого эпителия у женщин молодого возраста, в динамике менструального цикла. Полученные данные позволяют утверждать о наличии циклического взаимосвязи процесса дифференциации десневого эпителия с фазой менструального цикла. Об этом свидетельствуют стереотипный клеточный состав цитограмм влагалища и десны в соответствующую фазу и количественные изменения в позднюю фолликулиновую, которые отражают максимальный уровень эстрогеновой насыщенности организма; In the article the results of a comprehensive study of the process of cytological differentiation gingival epithelium younger women, the dynamics of the menstrual cycle. These data make it possible to assert the presence of cyclic relationship gingival epithelial differentiation process of the phase of the menstrual cycle. These are the stereotypical cellular composition tsytohram vagina and gingiva in the appropriate phase and quantitative changes in the late phase folikulinovu that reflect the highest level of estrogen saturation of the body.

Опис

Ключові слова

епітелій, клітинний склад, ядро, цитоплазма, эпителий, клеточный состав, ядро, цитоплазма, epithelium, cellular composition, nucleus, cytoplasm

Бібліографічний опис

Гасюк Н. В. Особливості перебігу процесу диференціації ясенного епітелію в динаміці менструального циклу / Н. В. Гасюк, Г. А. Єрошенко // Світ медицини та біолоогії. – 2015. – № 2 (49). – С. 13–16.