Використання основних категорій дидактики в навчальному процесі

Ескіз недоступний

Дата

2023-03-30

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

На сучасному етапі розвитку вищої медичної освіти актуальним стало впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання, які ґрунтуються на використанні основних категорій дидактики.
At the current stage of development of higher medical education, the introduction of the latest teaching technologies, which are based on the use of the main categories of didactics, into the educational process is becoming relevant.

Опис

Ключові слова

навчання, викладання, знання, засвоєння, уміння, learning, teaching, knowledge, assimilation, skills

Бібліографічний опис

Коробейнікова Ю. Л. Використання основних категорій дидактики в навчальному процесі / Ю. Л. Коробейнікова, Л. С. Коробейніков // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір: матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 112–113.