Проблеми і перспективи викладання дисципліни «Терапевтична стоматологія» для англомовних студентів

Ескіз недоступний

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Окреслені проблемні аспекти навчання дисципліни «Терапевтична стоматологія» англомовних студентів. Обґрунтовано необхідність пошуку нових методологічних підходів до проведення практичних занять із залученням стратегічних комунікацій, які забезпечують соціальну адаптацію студентів та якість практичних занять із дисципліни, а також створюють передумови оптимізації якості медичної освіти в цілому і стоматологічної зокрема.

Опис

Ключові слова

терапевтична стоматологія, англомовна форма навчання, студент

Бібліографічний опис

Гасюк Н. В. Проблеми і перспективи викладання дисципліни «Терапевтична стоматологія» для англомовних студентів / Н. В. Гасюк, О. М. Бойченко, І. О. Іваницький // Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2016 р. – Полтава, 2016. – С. 44–45.