Особливості медичної освіти в сучасних умовах: виклик сьогодення

Ескіз недоступний

Дата

2023-03-30

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Висвітлено основні аспекти здобування вищої медичної освіти в умовах вимушеного переходу до дистанційних і змішаних форм навчання, шляхи, перспективи й напрями їх удосконалення.
The article highlights the main aspects of acquiring higher medical education in the conditions of the forced transition to distance and mixed forms of education, the ways, prospects and directions of their improvement.

Опис

Ключові слова

викладач, здобувач вищої медичної освіти, ефективність навчання, дистанційне навчання, teacher, higher medical education seeker, learning efficiency, distance learning

Бібліографічний опис

Особливості медичної освіти в сучасних умовах: виклик сьогодення / Г. Л. Пустовойт, Т. І. Ярмола, Ю. А. Кострікова, В. В. Талаш, Л. А. Ткаченко // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 205–206.