Diagnostic value of laboratory tests of women in the dynamics of treatment of periodontal diseases concomitant with bacterial vaginosis

Анотація

The lack of clear dental screening strategy for women with bacterial vaginosis (BV) leads to inadequate treatment planning, since atypical triggering factors are not considered, despite the given evidence for the presence of chronic generalized inflammatory and inflammatory-dystrophic periodontal diseases in patients with BV. The analysis of the oral fluid, especially its protective properties, is crucial in the noninvasive diagnostics. In this regard, alpha-amylase and secretory IgA (sIgA) are noteworthy. The aim of the research. The paper was aimed at verification of the diagnostic value of the assessment of the outcomes of the recent treatment of inflammatory and inflammatory-dystrophic periodontal diseases in women of reproductive age with bacterial vaginosis by determining the changes in the kinetic activity of alpha- amylase and sIgA concentration. Material and Methods. 50 women of reproductive age have been examined. The subjects were assigned into groups according to their gynecological status: Group I (control) (n=10) included women with the I and II degree of purity of the vagina Group II (n=10) included carriers of Gardnerella vaginalis without diagnosed bacterial vaginosis ; Group ІІІ-A (n=15) included women with verified diagnosis of BV who received conventional treatment; Group IІІ-B (n=15) included women with BV, who received treatment using our patented treatment regimen that takes into account the presence of specific BV-microflora found in the oral cavity in this group of subjects. In the oral cavity the results of the amino-test of the oral fluid were analyzed and kinetic activity of alpha-amylase and sIgA concentration was determined. The presence of Gardnerella vaginalis and Atopobium vaginae in the oral cavity was determined by the polymerase chain reaction (PCR) method. Results. The sIgA level of women with BV was by 30-45% lower as compared to the value of patients without BV. Concentration of oral sIgA in both groups of women was restored after treat-ment, but the results of the III-A and III-B groups after treatment significantly differed (the result of sIgA in subjects of Group III-B was by 1.33 times higher than the value of Group III-A), indicating the higher efficacy of the proposed treatment regimen, which takes into account the presence of etiological agents of BV in the oral cavity. The results of the amino test of oral fluid were positive in patients of Group III-A before treatment in 73.3%, after treatment only in 53.3%, while in the subjects of Group III-B the initial result was 80%; after treatment, a decrease to 20% was regis-tered. Conclusions. The diagnostic value of the applied laboratory methods for examination of local resistance in women is sufficient for mass use as a control of the results in periodontal treatment of patients with inflammatory and inflammatory-dystrophic periodontal diseases concomitant with bacterial vaginosis ; Відсутність тактики стоматологічного обстеження жінок, що страждають на бактеріальний вагіноз (БВ), призводить до неадекватного планування лікування, оскільки не звертається увага на нетипові провокуючі фактори, не дивлячись на доведенність факту наявності у пацієнток із БВ хронічних генералізованих запальних та запально-дистрофічних захворювання пародонта. Важливим моментом неінвазивної діагностики є аналіз стану ротової рідини, є кінетична активність альфа-амілази та sIgA. Метою роботи стала перевірка діагностичної цінності оцінки результатів найближчого лікування запальних та запально-дистрофічних захворювань пародонта у жінок репродуктивного віку із бактеріальним вагінозом шляхом визначення зміни показників кінетичної активності альфа-амілази та концентрації sIgA. Матеріали та методи. Обстежено 50 жінок репродуктивного віку. Поділ по групам проведено згідно гінекологічного статусу пацієнток: група контролю (І) – 10 жінок з І та ІІ ступенями чистоти піхви, ІІ група – 10 пацієнток, що є носіями Gardnerella vaginalis, але діагноз БВ не встановлено, ІІІ-А група – 15 жінок, що з БВ та були проліковані за загальноприйнятою методикою, ІІІ-Б група – 15 осіб із БВ, які застосовували запатентовану нами схему лікування. У порожнині рота аналізували результати проведення аміно-тесту ротової рідини, визначали кінетичну активність альфа-амілази та концентрацію sIgA. Методом полімеразноланцюгової реакції (ПЛР) визначали наявність Gardnerella vaginalis та Atopobium vaginae у порожнині рота. Результати Рівень sIgA жінок із БВ знижений на 30-45%, порівняно з показником пацієнток, без БВ. Концентрація sIgA ротової рідини у жінок обох груп відновилася після лікування, але показники ІІІ-А та ІІІ-Б групи після лікування достовірно різнилися (результат sIgA у осіб ІІІ-Б групи вищий за показник ІІІ-А групи у 1,33 рази), що говорить про вищу ефективність запропонованої схеми лікування Результати аміно-тесту ротової рідини був позитивним у пацієнток ІІІ-А групи до лікування у 73,3%, після лікування –лише у 53,3%, в той час як у обстежених ІІІ-Б груп початковий результат склав 80%, після лікування зареєстровано зниження до 20%. Висновки. Діагностична цінність використаних лабораторних методів обстеження жінок їх місцевої резистентності є достатньою для масового використання в якості контролю результатів пародонтологічного лікування пацієнтів із запальними та запально-дистрофічними хворобами пародонта, асоційованими бактеріальним вагінозом.

Опис

Ключові слова

treatment of periodontitis and gingivitis, bacterial vaginosis, amino-test, sIgA concentration, kinetic activity of alpha-amylase, лікування пародонтиту та гінгівіту, бактеріальний вагіноз, амінотест, концентрація sIgA, кінетична активність альфа-амілази

Бібліографічний опис

Petrushanko T. O. Diagnostic value of laboratory tests of women in the dynamics of treatment of periodontal diseases concomitant with bacterial vaginosis / T. O. Petrushanko, A. D. Krutikova, E. I. Krutikova // Проблеми екології та медицини. – 2019. – Т. 23, № 3‒4. ‒ С. 17‒21.