Значимість лінгвокультурологічного підходу в вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням

Ескіз недоступний

Дата

2021-03-25

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

У статті розглянуто теоретичну сутність культурологічного підходу у викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням як формування міжкультурної комунікації. The article considers the theoretical essence of the culturological approach in teaching a foreign language in a professional direction as the formation of intercultural communication.

Опис

Ключові слова

іноземна мова за професійним спрямуванням, культурологічний аспект, міжкультурна комунікація, комунікативні завдання, foreign language for professional purposes, culturological aspect, intercultural communication, communicative tasks

Бібліографічний опис

Владимирова В. І. Значимість лінгвокультурологічного підходу в вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням / В. І. Владимирова // Реалії, проблеми та перспективи вищої медичної освіти : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 25 березня 2020 р. – Полтава, 2021. – С. 54–56.