Переосмислення завдань розвитку і формування комунікативної компетентності лікаря в сучасних умовах

Анотація

Соціально-психологічна підготовка лікаря – ключовий елемент формування комунікативної компетентності й відображення професійного успіху медпрацівників в умовах соціальних криз.
Socio-psychological training of a doctor is a key element in the formation of communicative competence and in the development of the professional success of medical practitioners in the minds of social crises.

Опис

Ключові слова

комунікативна компетентність, соціально-психологічна підготовка лікаря, communicative competence of a doctor, social and psychological preparation of a doctor

Бібліографічний опис

Переосмислення завдань розвитку і формування комунікативної компетентності лікаря в сучасних умовах / С. В. Приходченко, Т. А. Хміль, В. О. Дубина [та ін.] // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 203–205.