Вісник проблем біології і медицини, Випуск 2 (169), додаток

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 26
 • Документ
  Особливості організації освітньої частини навчання лікарів-інтернів за фахом «Внутрішні хвороби» під час війни в Україні: досвід кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів Полтавського державного медичного універсистету
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Люлька, Надія Олександрівна; Соколюк, Ніна Людвігівна; Кітура, Оксана Євгенівна; Писана, Богдана Олександрівна; Величко, Євгеній Олександрович
  Початок повномасштабного вторгнення на територію України з боку Російської Федерації 24 лютого 2022 року, безпосереднє ведення бойових дій та нанесення масованих ракетних ударів по території обумовили введення воєнного стану та тимчасове припинення навчання на всіх рівнях надання освітніх послуг. Але, хоча всі навчальні заклади мали досвід дистанційного навчання через пандемію SARS-CoV-2, навчання в умовах війни виявило свої особливості.
 • Документ
  Міждисциплінарний підхід та наступність у викладанні фундаментальних і клінічних дисциплін у сучасній медичній освіті
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Ксьонз, Ігор Володимирович; Гриценко, Євген Миколайович; Пилипюк, Євген Вікторович; Овчар, Олег Володимирович
  Міждисциплінарний підхід до організації навчального процесу у вищій школі, втілений у різних дидактичних формах, дозволяє реалізувати принципи Болонського процесу та спрямований на забезпечення цілісності сучасного навчального процесу у вищій школі. Залишається актуальною проблема реалізації наступності в медичній освіті. Незважаючи на те, що вдосконалені протягом десятиліть програми дисциплін, що передбачені вищою школою, складені з урахуванням принципів міждисциплінарної інтеграції та передбачають тісні взаємозв'язки як по вертикалі (від молодших курсів до старших), так і по горизонталі (між дисциплінами одного курсу), на практиці здобувачі освіти далеко не завжди бачать наступність між фундаментальними та клінічними дисциплінами.
 • Документ
  Формування навичок Soft Skills в практиці післядипломної освіти лікарів-стоматологів
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Скрипнікова, Таїса Петрівна; Приходченко, Світлана Валеріївна; Хміль, Тетяна Андріївна; Гуржій, Олена Вікторівна; Кулай, Ольга Олександрівна; Тимошенко, Юлія Володимирівна; Дубина, Віталій Олексійович
  Заклади вищої освіти (ЗВО) України функціонують останні роки в надзвичайно складних обставинах, які обумовлені реаліями сьогодення: спочатку в умовах глобальної пандемії , а зараз в умовах воєнного стану, що триває вже другій рік, пережитого зимового блекауту, та на етапі першого осмислення майбутньої екокризи. Але попри все це пріоритетною важливістю є продовження освітнього процесу та необхідність комунікаційної підтримки як здобувачів вищої освіти, так і співробітників закладів вищої освіти. Досвід дистанційного навчання під час пандемії залишив значну кількість інструментів для здобуття освіти у нетипових життєвих обставинах, але змінилися і якість, і організація навчального процесу [1]. Світова медична спільнота продовжує розвиватися з огляду на потреби пацієнтів. Вже є загальні тенденції, які медичні співробітники приписують до поведінкових змін пацієнтів сьогоднішнього часу, а це значить, що виникає необхідність розгляду методологічних основ організації освітнього процесу, метою яких є розвиток і розширення комунікативних компетенцій - soft skills.
 • Документ
  Студентське оцінювання викладання та його особливості у вищій медичній освіті
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Важнича, Олена Митрофанівна; Луценко, Руслан Володимирович; Ковальов, Сергій Володимирович; Боброва, Нелля Олександрівна; Дев'яткіна, Тетяна Олексіївна; Власенко, Наталія Олександрівна; Луценко, Ольга Анатоліївна
  У Європейському просторі вищої освіти навчання і викладання є студентоцентрованими [1]. Університет має забепечити сприятливі умови для навчання слухачів і створити середовище, у якому здобувачі освіти і викладачі навчаються один в одного. Реалізація принципу студентоцентрованого навчання робить здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників рівноправними суб’єктами освітнього процессу [2, 3]. На цій основі у вітчизняній практиці вищої освіти все ширше впроваджуються студентські рейтинги як засіб оцінювання якості освітнього процесу і викладацької діяльності науково-педагогічних працівників. Оцінювання викладання здобувачами освіти (students evaluation of teaching, SET) довело свою дієвість і вже кілька десятиліть практикується зарубіжними закладами вищої освіти (ЗВО). Наведене вище робить актуальним аналіз особливостей SET у медичній вищій освіті на основі світового досвіду, представленого в науковій літературі.
 • Документ
  Проблемно-орієнтоване навчання у вищій медичній школі: аналітичний огляд літератури
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Бєляєва, Олена Миколаївна; Лисанець, Юлія Валеріївна; Сліпченко, Лариса Борисівна; Ефендієва, Світлана Миколаївна; Гаврильєва, Ксеня Григорівна; Роженко, Інеса Віталіївна; Таран, Зінаїда Михайлівна
  Різноманітні питання, пов’язані із щонайширшим упровадженням проблемно-орієнтованого навчання (ПОН) у вищу освіту, медичну зокрема, незмінно залишаються у фокусі уваги вітчизняних і закордонних науковців. Насамперед це пов’язано з тим, що сучасне суспільство потребує випускників, здатних ефективно розв’язувати проблеми у своїх професійних сферах .
 • Документ
  Вплив ІХС на репаративні функції при гострих одонтогенних флегмонах щелепно-лицевої ділянки
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Кіптілий, Анатолій Васильович; Локес, Катерина Петрівна; Сухомлин, Андрій Анатолійович; Аветіков, Давид Соломонович
  Ішемічна хвороба серця (ІХС) є одною із основних причини смертності в усьому світі. ІХС характеризується утворенням артеріальних бляшок, які є в основному складається з ліпідів, кальцію та запальних клітини. Ці бляшки звужують просвіт коронарної артерії артерій, що призводить у більшості випадків до стенокардії. Розрив цих бляшок призводить до утворення тромбу, який в результаті зупинки кровообігу, викликає інфаркт міокарда і смерть. ІХС посилюється факторами ризику, включаючи ожиріння, цукровий діабет і гіпертонією. Діагноз встановлюється за рівнем холестерину в крові, тригліцеридів і ліпопротеїнів.
 • Документ
  Можливості використання кріоекстракту плаценти для оптимізації репаративної регенерації кісткової тканини після операції видалення зуба
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Аветіков, Давид Соломонович; Хатту, Вікторія Віталіївна; Іваницький, Ігор Олексійович; Іваницька, Олена Сергіївна; Буханченко, Ольга Петрівна
  Незважаючи на те, що екстракція зуба є найпоширенішим втручанням в амбулаторній практиці хірургічної стоматології, до цього часу питання профілактики постекстракційних ускладнень та пошуку шляхів збереження адекватного обсягу кісткової тканини альвеолярного відростка не втрачає своєї актуальності [1, 2]. Крім того, проблема атрофії щелеп, що виникає після втрати зуба, стає дедалі актуальнішою у зв’язку із широким запровадженням в клінічну практику дентальних імплантатів. На сьогоднішній день імплантація стала «золотим» стандартом реабілітації пацієнтів з адентією, успішність якої залежить від оптимального обсягу кісткової тканини альвеолярного відростка. Тому пошук ефективних остеорегенеруючих препаратів для усунення дефектів щелеп є надзвичайно важливим на сучасному етапі розвитку хірургічної стоматології.
 • Документ
  Роль комунікативних навичок у підготовці сімейного лікаря
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-06-22) Ждан, Вячеслав Миколайович; Бабаніна, Марина Юріївна; Кітура, Євдокія Михайлівна; Іваницький, Ігор Валерійович; Ткаченко, Максим Васильович; Кир'ян, Олена Анатоліївна; Шилкіна, Людмила Миколаївна
  На сьогодні комунікативні навички для сімейних лікарів, так й інших медичних працівників кожної медичної спеціальності є рівноцінними за значенням та важливістю для клінічної практики як і сучасні стандарти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів. Можна бути суперфахівцем, володіти унікальними техніками медичних маніпуляцій, знати напам’ять клінічні настанови та протоколи, щоденно вдосконалювати свою фаховість і мистецтво лікування, але все це втрачатиме ефективність, якщо лікар не зможе донести свої знання й уміння до пацієнта.
 • Документ
  Сучасний підхід до формування екологічної компетентності лікаря-інтерна загальної практики та сімейної медицини
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-06-22) Кир'ян, Олена Анатоліївна; Дорофєєв, Андрій Едуардович; Бабаніна, Марина Юріївна; Іщейкіна, Юлія Олексіївна; Волченко, Григорій Вілійович; Іваницький, Ігор Валерійович; Лебідь, Володимир Григорович
  Сучасний світ потребує підвищеної уваги, щодо збереження навколишнього середовища. Кризова екологічна ситуація, яка існує в Україні, особливо в умовах військового часу, також впливає на життєдіяльність населення. Головною причиною, яка призвела до створення загрозливого екологічного становища в Україні є енергоємна структура економіки та недбалість, щодо використання природних ресурсів, які зумовили забруднення навколишнього середовища та вичерпання багатьох видів її природних джерел, що негативно позначається на стані здоров’я людей. Тому розв’язання та обізнаність щодо екологічних проблем суспільства надважливе завдання для лікаря сьогодення.
 • Документ
  Особливості підготовки акушерів-гінекологів згідно вимог часу
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Громова, Антоніна Макарівна; Мітюніна, Ніна Іванівна; Прилуцька, Неоніла Олексіївна; Громова, Олександра Леонідівна; Кетова, Олена Миколаївна; Орлова, Юлія Андріївна
  Підготовка лікарів акушерів-гінекологів потребує постійного навчання як до дипломного, так і післядипломного. Стрімкий розвиток інформаційних технологій та доказової медицини передбачає впровадження в практику роботи закладів охорони здоров'я нових методів діагностики та лікування В усьому світі доведено, що симулятори в навчанні, в опануванні практичних навичок, оперативних маніпуляцій безпечні для пацієнтів, сприяють покращенню клінічної практики та дозволяють моделювати різні акушерські ситуації, виконувати складні маніпуляції.
 • Документ
  Сучасні фактори патогенезу хвороб у навчальному процесі
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Ярешко, Анатолій Григорович; Куліш, Марина Володимирівна; Костріков, Анатолій Васильович; Kostrikov, Anatoliy; Yareshko, Anatoliy; Kulish, Maryna
  Навчальний процес в медичному закладі вищої освіти – це складний процес набуття професійних знань-компетентностей і вмінь-навичок здобувачами вищої медичної освіти з кінцевою метою формування у майбутнього лікаря клінічного мислення і вміння самостійно вирішувати питання надання пацієнту медичної допомоги
 • Документ
  Використання дистанційних технологій навчання при вивченні навчальної дисципліни «Фтизіатрія»
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Куліш, Марина Володимирівна; Ярешко, Анатолій Григорович; Kulish, Maryna; Yareshko, Anatoliy
  Дистанційні технології навчання протягом останніх років зайняли одне з провідних місць в сучасному освітньому процесі у вищій школі. Якщо до недавнього часу така форма навчання використовувалася переважно викладачами, лікарями та іншими фахівцями, які, займаючись самоосвітою, намагалися поглибити і покращити свої знання у тій, чи іншій медичній галузі, то пандемія COVID-19 і введення 24 лютого 2022 р. в Україні військового стану призвели до тимчасового призупинення очного навчання в усіх закладах освіти, що в свою чергу активізувало всіх учасників освітнього процесу до швидкого опанування і використання дистанційних технологій навчання.
 • Документ
  Викладання клінічних дисциплін за новими стандартами
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Дігтяр, Наталія Іванівна; Борзих, Оксана Анатоліївна; Герасименко, Наталія Дмитрівна; Лавренко, Анна Володимирівна; Авраменко, Яніна Миколаївна; Мормоль, Ірина Анатоліївна; Бєлан, Оксана Василівна
  Нові підходи у навчанні одразу перемістилися у центр уваги студентів, і це вже є помітним досягненням. Останні роки минули під прапором дистанційного навчання і висвітили проблеми нашої освіти. Практично кожен день , спілкуючись зі студентами, викладачі чують слова схвалення початку аудиторних занять і бажання студентів приступити до набуття практичних навичок! І освітня платформа допомагає в цьому, студент приходить підготовлений до практичного заняття , не треба витрачати цей найцінніший час на папірцеві тест-контролі, усні опитування тощо. Разом із тим всяка нова справа має недоліки, які треба усувати, тож є необхідність вдосконалення інтерфейсу інтерактивної самостійної роботи та лекцій; розміщення короткого навчального відео перед курсом про особливості користування інтерфейсом, демонстрація послідовності дій на сайті. Така плідна комунікація зі студентами відбувається вперше, дійсно- це початок створення освітнього середовища, де студент має провідну роль. Наші студенти можуть, а головне, мають бажання навчатись з використанням самих прогресивних технологій сьогодення!
 • Документ
  Підвищення конкурентної здатності університетської науки у світовому академічному просторі
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Шерстюк, Олег Олексійович; Свінцицька, Наталія Леонідівна; Білаш, Валентина Павлівна; Гринь, Володимир Григорович; Устенко, Роман Леонідович; Каценко, Андрій Любославович; Пілюгін, Андрій Валентинович
  Проаналізувати і визначити особливості підвищення конкурентоспроможності університетської науки у світовому академічному просторі.
 • Документ
  Формування толерантності майбутніх працівників галузі охорони здоров’я як складової професійної компетентності
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Білаш, Валентина Павлівна; Гринь, Володимир Григорович; Свінцицька, Наталія Леонідівна; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Біланов, Олег Сергійович; Каценко, Андрій Любославович; Бобух, Валерія Валеріївна
  Проаналізувати і визначити особливості формування толерантності майбутніх працівників галузі охорони здоров’я як складової професійної компетентності.
 • Документ
  Робота студентського наукового гуртка на базі кафедри анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Ячмінь, Анастасія Ігорівна; Білаш, Сергій Михайлович; Проніна, Олена Миколаївна; Коптев, Михайло Миколайович; Пирог-Заказникова, Ангеліна Валеріївна; Донченко, Світлана Владиславівна; Олійніченко, Ярина Олександрівна; Кононов, Богдан Сергійович; Олексієнко, Владислав Віталійович
  Taким чином, студентськa-ʜaуковa групa ʜa бaзi кaфедри aʜaтомiї з клiʜiчною aʜaтомiєю тa оперaтивною xiрургiєю вiдiгрaє вaжливу роль для всебiчної якiсної пiдготовки здобувaчiв вищої освiти, що досягaється шляхом поєдʜaʜʜя сучacʜͷx мeтодик ʜaвчaʜʜя з використaʜʜям iʜтерaктивних технологiй тa вдосконaлення прaктичʜͷx ʜaвичок здобувaчiв вищої освiти.
 • Документ
  Фідбек як інструмент удосконалення навчального процесу
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Пирог-Заказникова, Ангеліна Валеріївна; Білаш, Сергій Михайлович; Коптев, Михайло Миколайович; Проніна, Олена Миколаївна; Олійніченко, Ярина Олександрівна; Донченко, Світлана Владиславівна; Ячмінь, Анастасія Ігорівна; Кононов, Богдан Сергійович; Олексієнко, Владислав Віталійович
  Нині фідбек стaв невід՚ємною склaдовою модер- нізaції освітнього процесу, що зaбезпечує конструктивний зворотній зв՚язок між виклaдaчaми тa ɜдобувaчaми освіти.
 • Документ
  Розробка та оптимізація робочих програм – невід՚ємна складова покращання освітнього процесу
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Коптев, Михайло Миколайович; Білаш, Сергій Михайлович; Проніна, Олена Миколаївна; Пирог-Заказникова, Ангеліна Валеріївна; Олійніченко, Ярина Олександрівна; Донченко, Світлана Владиславівна; Ячмінь, Анастасія Ігорівна; Кононов, Богдан Сергійович; Олексієнко, Владислав Віталійович
  Сучасний освітній процес є динамічним та сту­дентоцентричним. Розробка та внесення змін та доповненя до робочих програм нині повинні приво­ дитися із урахуванням пропозицій та побажань усіх учасників навчального процесу. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією осо­бливо виважено ставиться до розробки та оптиміза­ції робочих навчальних програм із дисциплін, які тут викладаються, враховуючи досвід провідних вітчиз­няних та зарубіжних вишів, а також думку здобувачів освіти.
 • Документ
  Теоретико-­методичні аспекти розвитку самоактуалізації студентів вищих медичних закладів
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Кононов, Богдан Сергійович; Білаш, Сергій Михайлович; Проніна, Олена Миколаївна; Коптев, Михайло Миколайович; Пирог-Заказникова, Ангеліна Валеріївна; Ячмінь, Анастасія Ігорівна; Олійніченко, Ярина Олександрівна; Донченко, Світлана Владиславівна; Олексієнко, Владислав Віталійович
  Отже, питання розвитку особистісно­професій­ ної самоактуалізації студентів­медиків в науковій літературі практично не розкривається. Аналіз фе­ номену в психологічних джерелах дозволив орі­єнтовно означити основні складові самоактуалі­зації студента-­медика, а також окреслити етапи і напрямки, методи і умови формування самоактуа­лізації майбутніх фахівців–медиків у вищій школі. Дана стаття не розкриває повністю всі аспекти за­ даної темою проблематики, однак наближає нас до розробки моделі та програми сприяння самоакту­ алізації студентів­медиків у відповідному закладі вищої освіти.
 • Документ
  Роль виховної роботи на кафедрі анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією у формуванні громадської активності та соціальної відповідальності студентів
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Донченко, Світлана Владиславівна; Білаш, Сергій Михайлович; Проніна, Олена Миколаївна; Коптев, Михайло Миколайович; Пирог-Заказникова, Ангеліна Валеріївна; Ячмінь, Анастасія Ігорівна; Олійніченко, Ярина Олександрівна; Кононов, Богдан Сергійович; Олексієнко, Владислав Віталійович
  Актуальною необхідністю сучасної вищої освіти є забезпечення сприятливих умов для особистісного зростання, розвитку та самовдосконалення кожного студента, який в майбутньому стане фахівцем․ Така освіта повинна враховувати індивідуальні запити та інтереси студентів, а також стимулювати їх внутріш­ ню потребу у формуванні не лише професіоналізму, але й системи цінностей та духовного світу․