Застосування різних видів навчання за новими стандартами – інтеграція в міжнародний освітній простір

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет Poltava State Medical University

Анотація

Застосування дистанційного навчання в медичних ЗВО, оскільки воно дозволяє підвищити якість підготовки лікарів-інтернів і полегшує їхню самостійну роботу. Основою цієї методики є створення єдиного навчального інформаційного середовища. Інформаційні технології в освіті стали одним із основних елементів, що розвивають творчі здібності й інтелект, тому їх розвиток перспективний для підвищення якості навчального процесу й упровадження дистанційної форми навчання.

Опис

Ключові слова

лікарі-інтерни, інформаційні технології, дистанційне навчання

Бібліографічний опис

Застосування різних видів навчання за новими стандартами – інтеграція в міжнародний освітній простір / В. К. Шевченко, В. Л. Мельник, О. П. Костиренко, Ю. І. Силенко // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 282–283.