Компетенції здобувачів вищої освіти при реалізації освітньої професійної програми в медичному закладі вищої освіти

Анотація

Здобувачі вищої освіти, які після закінчення навчання почнуть самостійний практичний лікарський шлях, мають володіти не тільки високим професіоналізмом, а й навичками менеджменту, комунікативними здібностями, аналітичним і креативним мисленням, стресостійкістю і прагненням до постійного професійного й особистісного самовдосконалення.
Graduates of higher education, who after graduation will start an independent practical medical path, must possess not only high professionalism, but also management skills, communication skills, analytical and creative thinking, stress resistance and a desire for constant professional and personal self-improvement.

Опис

Ключові слова

вища освіта, спеціаліст, професіоналізм, компетенції, компетентність, higher education, specialist, competence, professionalism, competencies

Бібліографічний опис

Компетенції здобувачів вищої освіти при реалізації освітньої професійної програми в медичному закладі вищої освіти / В. Г. Гринь, О. О. Шерстюк, Ю. П. Костиленко, К. В. Гринь, Н. О. Корчан, С. А. Підлужна // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 40–41.