Вісник проблем біології і медицини, Випуск 4, Том 2 (140)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 58
 • Документ
  Огляд остеопластичних матеріалів. Оцінка якісних характеристик остеопластичного матеріалу «Біопласт-дент» (огляд літератури та результати власних морфологічних досліджень)
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Любченко, О. В.; Черненко, В. М.; Трейтяк, І. В.; Любченко, А. В.; Черненко, В. Н.; Трейтяк, И. В.; Lyubchenko, O. V.; Chernenko, V. M.; Treitiak, I. V.
  Проведено експериментально-морфологічне дослідження направленої регенерації кісткової тканини з використанням ксеногенного остеопластичного матеріалу “БІОПЛАСТ-ДЕНТ”. Експериментально-морфологічна частина роботи виконана на 60 статевозрілих щурах лінії Вістар з поетапним виведенням їх з експерименту методом декапітації під ефірним наркозом на 30, 60, 90 добу. Для морфологічного дослідження проводили резекцію центральної частину діафізу стегнової кістки, включаючи ділянку дефекту з регенератором. Кожен досліджуваний препарат піддавали оглядовій мікроскопії, при якій оцінювали загальний характер будови кістки, наявність або відсутність змін в зоні розташування імплантату, остеопластичного матеріалу і у прилеглих ділянках кістки. Результати морфологічного дослідження показали позитивну динаміку процесу остеоінтеграції з відсутністю запальних та алергологічних реакцій.
 • Документ
  Експериментальне дослідження морфологічних змін тканин ротової порожнини при моделюванні атопічного процесу у тварин
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Кривенко, Л. С.; Kryvenko, L. S.
  У даній роботі представлені результати експериментального дослідження морфологічних змін, які відбувалися у слизовій оболонці порожнини рота 25 кролів при моделюванні атопічного процесу. Встановлено, що описані морфологічні зміни в тканинах слизової оболонки ротової порожнини є проявами запально-дистрофічних процесів з мікроциркуляторними порушеннями при наявності генералізованого атопічного процесу. Згідно з отриманими даними експериментальних досліджень, формування атопічного процесу призводить до патологічних змін у тканинах пародонту експериментальних тварин.
 • Документ
  Вивчення генотипів вірусу Епштейна-Барр у пацієнтів з різними формами інфекції
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Лядова, Т. І.; Лядова, Т. И.; Liadova, T. I.
  У статті представлені результати генотипування ВЕБ у пацієнтів з різними формами захворювання. Встановлено, що домінуючим є генотип ВЕБ-1, який зустрічався з більшою частотою як при гострій формі, так і при хронічних формах ВЕБ-інфекції. Мета дослідження. Визначити частоту верифікації генотипів вірусу Епштейна-Барр в сироватці крові пацієнтів з гострою і хронічними формами ВЕБ-інфекції. Об’єкт і методи. Дослідження генотипів ВЕБ було проведено серед 98 пацієнтів, серед яких 52 хворих на ІМ (53%) і 46 з ХВЕБ (47%). ДНК вірусу Епштейна-Барр в сироватці крові визначали методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Типування вірусу здійснювали за допомогою рестрикційного аналізу. Результати. В результаті дослідження було встановлено, що типування ВЕБ-1 серед пацієнтів на ІМ було позитивним в 63,5% (33 хворих), тоді як частота виявлення ВЕБ-2 була значно меншою і складала 9,6% (5 осіб). Серед осіб з ХВЕБ частота верифікації генотипів була значно нижче. Так, частота типу ВЕБ-1 становила 36,7% (16 хворих), ВЕБ-2 вдалося виявити в 4,5% (2 пацієнтів) і мікст форму ВЕБ1 + ВЕБ-2 було виявлено в 4,5% (2 хворих) . При чому, у 40 пацієнтів генотип вірусу встановити не вдалося, що, ймовірно, пов’язано з низькою реплікативної активністю ВЕБ при хронічних формах хвороби, оскільки максимальна концентрація його зберігається в слині і лімфоїдних органах. Висновки. Результати генотипування ДНК ВЕБ свідчать про переважне поширення у хворих на ВЕБ- інфекцію генотипу ВЕБ-1, менш часто верифікувався генотип ВЕБ-2 і лише у 4,5% вдалося ідентифікувати асоціацію ВЕБ-1+ВЕБ-2 у хворих на ХВЕБ.
 • Документ
  Аналіз функціонального стану сенсомоторної реакції та основних нервових процесів спортсменів ігрових видів спорту
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Мінгальов, О. Г.; Дрегваль, І. В.; Мингалев, А. Г.; Дрегваль, И. В.; Mingalov, O. G.; Dregval, I. V.
  Аналіз функціонального стану сенсомоторної реакції і типу вищої нервової діяльності спортсменів ігрових видів спорту. Мета роботи: дослідити функціональний стан сенсомоторної реакції і типу вищої нервової діяльності спортсменів ігрових видів спорту. Об’єкт дослідження: психофізіологічні показники функціонального стану спортсменів ігрових видів спорту. Більшість молоді в даний час вибирає активний спосіб життя, а саме, вибирають вид спорту баскетбол або футбол. Тому актуальним є питання розвитку сенсорних і моторних реакцій спортсменів. Дослідження проводилося в три етапи. Досліджувалися сенсомоторні реакції на зоровий аналізатор, на звуковий сигнал, на вибір, пов’язаних з відповідними психофізіологічними і функціональними станами у спортсменів і людей не займаються спортом за допомогою використанням методів математичного моделювання. Дані дослідження можуть бути використані при виборі виду спорту, а також при профорієнтації молодих людей.
 • Документ
  Вплив реабілітаційних заходів на абсолютну і відносну кількість основних популяцій імунокомпетентних клітин периферичної крові дітей 7-17 років із сколіозом
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Дичко, О. А.; Дычко, Е. А.; Dychko, O. A.
  У роботі представлено вплив реабілітаційних заходів на абсолютну і відносну кількість основних популяцій імунокомпетентних клітин периферичної крові дітей 7-17 років із сколіозом. Встановили, що проведені фізичні реабілітаційні заходи у хлопчиків та дівчат позитивно впливають на абсолютну відносну кількість основних популяцій ІКК периферичної крові дітей із сколіозом, підвищуючи відносну кількість моноцитів (макрофагів), еозинофільних гранулоцитів та понижуючи відносну кількість паличкоядерних нейтрофільних гранулоцитів.
 • Документ
  Розповсюдженість захворюваності твердих тканин зубів серед студентів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Турянська, Н. І.; Турянская, Н. И.; Turianska, N. I.
  Студентство, через низку обставин, характеризується збільшенням загальної захворюваності, у тому числі і стоматологічної. Поширеність карієсу у дорослого населення в світі досягає 98%, при цьому в осіб молодого віку цей показник складає 55-98%. Епідеміологічне стоматологічне обстеження студентів із захворюваннями порожнини рота, є актуальною проблемою, оскільки дозволяє оцінити рівень стоматологічного здоров’я при плануванні профілактичних програм і прогнозуванні потреб у стоматологічній допомозі. Проведено клінічні огляди і анкетування 140 студентів 1-2 курсів у віці 17-20 років, що перебували на обліку в Київській міській студентській поліклініці. За нашими даними тільки 10% студентів мали інтактні зуби. Карієс зубів діагностований в 82% випадків. Некаріозний процес спостерігали у 13% студентів. Кровоточивість ясен різного ступеню інтенсивності спостерігалася у 67% студентів. Проведене дослідження показало, що для студентства характерна висока поширеність та інтенсивність карієсу і некаріозних уражень зубів. Майже усі студенти потребують санації порожнини рота. Профілактика стоматологічних захворювань в учбових закладах може істотно підвищити рівень гігієнічних знань студентів і знизити поширеність карієсу, некаріозних захворювань і патології тканин пародонту.
 • Документ
  Оцінка віддаленої динаміки біохімічних та імунологічних маркерів ротової рідини у пацієнтів з хронічним герпетичним стоматитом, які потребують дентальної імплантації
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Романова, Ю. Г.; Біда, А. В.; Романова, Ю. Г.; Бида, А. В.; Romanova, Iu. G.; Bida, A. V.
  У статті наведені результати лабораторних досліджень ротової рідини у віддалених термінах спо- стереження після призначення лікувально-профілактичного комплексу напередодні проведення дентальної імплантації свідчать про відсутність метаболічних порушень, зокрема, ферментних систем та антиоксидантного захисту в ротовій порожнині пацієнтів із хронічною герпетичною інфекцією.
 • Документ
  Медикаментозний супровід хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит ІІ-ІІІ ступеня
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Пюрик, В. П.; Огієнко, С. А.; Пюрик, Я. В.; Огієнко, Т. Ю.; Пюрик, В. П.; Огиенко, С. А.; Пюрык, Я. В.; Огиенко, Т. Ю.; Piuryk, V. P.; Ohiienko, S. A.; Piuryk, Ya. V.; Ohiienko, T. Yu.
  Проведено лікування 48-ми хворих на тяжку форму хронічного генералізованого пародонтиту, яким проводилась удосконалена модифікована клаптева операція. В залежності від післяопераційного ведення хворих, створено дві групи: I група – 25 хворих, яким проводилась мукогінгівоостеопластика з використанням аутологічного кісткового мозку, поєднаного зі штучними замінниками кістки, застосуванням препарату «Мірамістин» шляхом обробки раневої поверхні слизової оболонки порожнини рота після операції впродовж 14 діб 2-3 рази на добу; II група – 23 хворих, яким проводилась мукогінгівоостеопластика з використанням аутологічного кісткового мозку, поєднаного зі штучними замінниками кістки та застосуванням ранозагоювального препарату «Метилурацил». Клінічно доведена висока ефективність розробленої методики мукогінгівоостеопластики з «Мірамістином» у пацієнтів з генералізованим пародонтитом ІІ–ІІІ ступеня важкості, який нормалізує клінічні і цитологічні показники і супроводжується стабілізацією рентгенологічних і остеометричних параметрів.
 • Документ
  Оцінка безпечності видалення залишків фіксаційного цементу після процедури дебондингу непрямих реставрацій фронтальної групи зубів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Павленко, О. В.; Ступницька, О. М.; Чайковський, І. Г.; Чамата, В. В.; Павленко, О. В.; Ступницька, Е. Н.; Чайковський, И. Г.; Чамата, В. В.; Pavlenko, О. V.; Stupnytska, О. M.; Chaykovskiy, І. G.; Chamata, V. V.
  В даній статті представлено результати температурних показників всередині пульпової камери при видаленні залишків фіксаційного цементу з твердих тканин експериментальних зубів після дебондингу непрямих реставрацій фронтальної групи зубів, згідно яких можна стверджувати про перевагу твердотільних лазерів, використання яких забезпечує безпечність проведення процедури та не призводить до перевищення критичного порогу нагріву пульпи.
 • Документ
  Клініко–морфологічна характеристика ушкоджень міжзубних ясенних сосочків після зішліфування зубів під незнімні протези
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Нідзельський, Михайло Якович; Цветкова, Наталія Володимирівна; Нидзельский, Михаил Яковлевич; Цветкова, Наталия Владимировна; Nidzelsky, M. Y.; Tsvetkova, N. V.
  Ортопедичне лікування хворих з ушкодженнями зубощелепної системи переслідує профілактичну та лікувальну мету. Питома вага незнімних конструкцій зубних протезів за даними різних авторів становить 84% від кількості зубних протезів, які виготовлені хворим, що звернулися в клініку ортопедичної стоматології. Однак заміщення дефектів зубних рядів незнімними протезами пов’язано з необхідністю значного препарування зубів під опорні елементи, що негативно відображується на тканинах зубів, пародонту та організму в цілому. Нашу увагу привернув характер змін в навколозубних тканинах, а саме в міжзубних ясенних сосочках, після препарування опорних зубів. Об’єктивно ми спостерігали ретракцію ясеневого краю, набряк та гіперемію. Ці зміни лишаються на протязі тижня. Явища запального процесу в епітеліальній пластинці міжзубних ясенних сосочків внаслідок ушкодження при препаруванні носять легкий локальний асептичний характер і проявляються набряком міжклітинного простору та загибеллю ушкоджених клітин. Зазначений характер запалення обумовлений тим, що мікрочасточки не проникають і не ушкоджують базальних епітеліоцитів, для яких характерні росткові, або камбіальні властивості. Сторонні часточки та омертвілі клітини злущуються на 7 добу, явища набряку зникають на протязі 3-5 доби.
 • Документ
  Естетична складова як важливий фактор процесу адаптації до знімних протезів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Єрис, Любов Борисівна; Тесленко, Олександра Іванівна; Дворник, Валентин Миколайович; Баля, Геннадій Миколайович; Ерис, Любовь Борисовна; Тесленко, Александра Ивановна; Дворник, Валентин Николаевич; Баля, Геннадий Николаевич; Yeris, L. B.; Teslenko, A. I.; Dvornik, V. M.; Baly, G. M.
  У статті представлений клінічний випадок реабілітації пацієнтки з дефектами зубних рядів, що передбачає відновлення не лише фізичного, а й психологічного здоров’я, а також повернення її до активного соціального життя. Естетична складова адаптації до знімних протезів не менш важлива, ніж відновлення жувальної ефективності на високому рівні.
 • Документ
  Применение парафармацевтиков в профилактике заболеваний тканей пародонта у женщин c синдромом поликистоза яичников
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Дизик, С. В.; Dizik, S. V.
  Метою дослідження була оцінка клінічної ефективності застосування парафармацевтиків в профілактиці захворювань тканин пародонта у жінок із синдромом полікістозу яєчників. Показано, що у жінок із синдромом полікістозу яєчників без клінічних симптомів патології пародонту відбувається активація процесів перекисного окислення ліпідів і зниження місцевого імунітету. Застосування профілактичного комплексу, що включає парафармацевтики, дозволяє попередити розвиток запальної патології тканин пародонта.
 • Документ
  Зміни біохімічних показників ротової рідини у період адаптації до знімних пластинкових протезів, виготовлених із акрилових базисних пластмас
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Давиденко, Вадим Юрійович; Нідзельський, Михайло Якович; Давиденко, Ганна Миколаївна; Кузнецов, Віктор Васильович; Чикор, Валентин Петрович; Давыденко, Вадим Юрьевич; Нидзельский, Михаил Яковлевич; Давыденко, Анна Николаевна; Кузнецов, Виктор Васильевич; Чикор, Валентин Петрович; Davydenko, V. Yu.; Nidzelskyi, M. Ya.; Davydenko, G. M.; Kuznetsov, V. V.; Chykor, V. P.
  В статті представлені результати досліджень біохімічних показників ротової рідини у період адаптації до знімних пластинкових протезів, виготовлених із акрилової пластмаси. Дослідження проводились з метою встановлення взаємодії між повними знімними протезами з акрилової пластмаси, смаковими рецепторами та іншими складовими порожнини рота в процесі адаптації пацієнтів до протезів. На підставі отриманих результатів біохімічних показників ротової рідини встановлено, що в ранні терміни адаптації до протезів (від 1 до 14 доби) на фоні зсуву кислотно-основного балансу у кислу сторону, значно зменшується активність α-амілази та лужної фосфатази і зростає активність кислої фосфатази. Показник активності лужної фосфатази зменшується у 2 рази, а показник кислої фосфатази відповідно в 2 рази зростає. Отримані дані свідчать про суттєві зміни кислотно-основного балансу в порожнині рота у період адаптації до повних знімних пластинкових протезів, виготовлених із акрилових пластмас, зміни активності ферментів ротової рідини, що може впливати на зміни смакової чутливості у пацієнтів у цей період.
 • Документ
  Зміни в альвеолярному паростку при гострій фазі модельованого цукрового діабету
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Германчук, С. М.; Омельяненко, О. А.; Hermanchuk, S.; Omelianenko, O.
  У розвитку патологічних станів ротової порожнини важливу роль відіграють захворювання ендокринної системи, зокрема цукровий діабет. Висока частота уражень органів порожнини рота при цукровому діабеті обумовлена змінами мікросудинної системи, резорбцією кісткової тканини, зниженням місцевих імунних реакцій, що призводить до зниження витривалості пародонту. До основних механізмів асоційованих з діабетом уражень пародонту відносяться: васкулярні розлади, мікробіологічні розлади, порушення метаболізму колагену. Порівняльний аналіз отриманих результатів морфобіохімічних показників сироватки крові щурів та змін кісткової тканини альвеолярного паростку, з’ясовано, що при гострий стадії модельованого цукрового діабету змінюється кількісний склад лужної загальної та кісткової фосфатази, кальцію та фосфору. При дослідженні альвеолярного паростку в гострій стадії модельованого цукрового діабету виявлені зміни, що свідчать про початкову стадію резорбції кісткової тканини.
 • Документ
  Взаємозв’язки реографічних показників гомілки з соматометричними характеристиками легкоатлетів мезоморфного соматотипу
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Хапіцька, О. П.; Хапицкая, О. П.; Khapitska, O. P.
  Встановлено, що у легкоатлетів мезоморфного соматотипу найчисельніші взаємозв’язки із зовнішніми параметрами тіла мали часові та тонічні показники реограми гомілки, які корелювали переважно з тотальними, поздовжніми, обхватними розмірами, шириною дистальних епіфізів стегна та гомілки, мезоморфним компонентом соматотипу, м’язовою та кістковою масами тіла.
 • Документ
  Зміни зорових функцій та оптичних показників заломлюючої системи очей дівчат середнього шкільного віку під впливом реабілітаційного комплексу
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Марюхніч, Н. В.; Марюхнич, Н. В.; Maryukhnich, N. V.
  З метою визначення впливу реабілітаційного комплексу на стан зорових функцій та оптичні показники заломлюючої системи очей школярів, було обстежено 90 дівчат середнього шкільного віку. При дослідженні зорових функцій використані методи: візометрія для далі по таблиці Сивцева для визначення некорегованої та корегованої гостроти зору, комп’ютерна авторефрактокератометрія з використанням PRK-5000 (Potec, Korea) для визначення оптичних показників заломлюючої системи очей. Для вимірювання резервів акомодації використана методика А.І. Дашевського. Обстеження виявило у дівчат формування короткозорої рефракції та збільшення її проявів з віком. Всі обстежені були розділені на три групи: контрольну і дві основні, які були придатні до порівняння і статистично не відрізнялися за віком і ступенем порушення зору. Вони займалися за загальноприйнятою шкільною програмою з фізичного виховання. В обох основних групах додатково пропонувався для самостійних занять за завданням в домашніх умовах розроблений нами реабілітаційний комплекс, який містить спеціальні вправи і самомасаж очей, спеціальні вправи для постави і стоп, вольове керування диханням і аеробні вправи. Поряд з цим, у другій основній групі проводились індивідуальні оптико-рефлекторні тренування акомодаційних м’язів з урахуванням резервів акомодації по А.І. Дашевському. Під впливом реабілітаційного курсу відбулись статистично значимі позитивні зміни в показниках. Переважна більшість випадків короткозорості припадає на вік від 7 до 14 років. Багато в чому це пов’язане з тим, що, починаючи з шестирічного віку, робота на близькій відстані стає найбільш типовим видом зорової діяльності, тому цей вік є періодом підвищеної уразливості динамічної рефракції. Саме тому виникає проблема профілактики і корекції короткозорості у школярів.
 • Документ
  Результати соціологічного опитування організаторів охорони здоров’я та лікарів з питань впровадження системи громадського здоров’я в Україні
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Шафранський, В. В.; Слабкий, Г. О.; Шафранский, В. В.; Слабкий, Г. А.; Shafranskiy, V. V.; Slabkiy, G. O.
  З використанням методу соціологічного дослідження було вивчення ставлення організаторів охорони здоров’я, лікарів загальної практики-сімейних лікарів та лікарів які надають вторинну та третинну медичну допомогу із усіх регіонів до створення в Україні системи громадського здоров’я. Встановлено, що переважна більшість респондентів підтримує створення в країні системи громадського здоров’я та готова співпрацювати з нею. Готовими працювати в системі громадського здоров’я є 39,5% організаторів охорони здоров’я, 43,4% лікарів загальної практики-сімейних лікарів та 41,4 лікарів, які надають вторинну та третинну медичну допомогу.
 • Документ
  Вживання психоактивних речовин серед студентської молоді (результати анонімного опитування)
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Чемерис, Н. М.; Chemerys, N. М.
  Однією з найважливіших медико-соціальних проблем не лише в Україні, але і в інших країнах є залежність до вживання психоактивних речовин, особливо у молодіжному середовищі. Домінуючими негативними факторами ризику для здоров’я, опитані студенти першого курсу 4 університетів м. Львова вважають вживання наркотиків – 886 (62,3±1,3%), алкоголю – 196 (13,8±0,9%), паління тютюну – 121 (8,5±0,7%). Одна третя респондентів (31,6±1,2%) уже стикнулись із проблемою, маючи ті чи інші шкідливі звички. Легку доступність наркотиків відзначили 10,6±0,8-12,4±0,9% студентів і вважають, що їх дістати швидше легко ніж складно. Найбільш вагомими причинами залучення молодих людей до наркотиків, на думку студентів, є особисті проблеми 26,6±1,2%, «за компанію» – 21,6±1,1%, «нудно жити» – 21,4±1,1%. Студенти вважають за потрібне проведення роз’яснювальних бесід для молодих людей з проблеми вживання ПАР (70,0±1,2 – 91,0±0,8%% числа респондентів).
 • Документ
  Медико-соціальна характеристика навчальної діяльності учнів основної школи
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Даниленко, Г. М.; Нестеренко, В. Г.; Даниленко, Г. Н.; Нестеренко, В. Г.; Danilenko, G. M.; Nesterenko, V. G.
  В статті наведено дані щодо медико-соціальних факторів, що впливають на поведінку та успішність навчальної діяльності учнів основної школи. Виявлені тенденції залежності підлітків одне від одного. Також приведені дані щодо паління в залежності від шкільної успішності. В сучасному суспільстві необхідні навички швидкої реакції на зміну обставин і своєчасне швидке рішення нових завдань. Академічно здібні учні пристосовані до подібних швидких рішень, але середні школи не готові до таких учнів. Сучасна школа працює на стереотипах та дуже впливає на здібних дітей. В ході дослідження виявлено, що дівчата більш впевнені в собі, ніж хлопці. Багато учнів основної школи відмітили невпевненість у власних силах, а тому розраховують на допомогу оточуючих. Виявлено, що школярі, що навчаються на відмінно не палять.
 • Документ
  Значение иммуноклеточной инфильтрации в туморогенезе и прогнозе рака предстательной железы
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Яковцова, И. И.; Ткаченко, П. В.; Ивахно, И. В.; Яковцова, І. І.; Ткаченко, П. В.; Івахно, І. В.; Yakovtcova, I. I.; Tkachenko, P. V.; Ivakhno, I. V.
  Запалення може брати участь в процесах туморогенезу, бути критерієм прогнозу раку і мішенню для протипухлинної терапії. Метою дослідження було вивчення особливостей іммуноклітинної інфільтрації раку передміхурової залози (РПЗ) для виявлення механізмів залучення запалення в канцерогенез і визначення його прогностичного значення. Інфільтрація імунокомпетентними клітинами при нодулярній гіперплазії передміхурової залози (НГПЗ), простатичної інтраепітеліальної неоплазії (ПІН) та РПЗ спостерігалася в 87,5%, 100% і 100% відповідно. Виразність іммуноклітинної інфільтрації не впливає на туморогенез і не залежить від суми Глісон (СГ) і приналежність до груп ризику. Ступінь вираженності інфільтрації на поверхні РПЗ була дещо більше, ніж на його периферії, розташовувалася у зоні інвазії раку, так само не залежала від СГ і приналежності до груп ризику. У складі іммуноклітинного інфільтрату, як доброякісної, так і злоякісної патології ПЗ, переважали Т-лімфоцити, які становили від 53% до 85% від загальної її кількості. Виявлено, що з досліджених клітин іммуноклітинного інфільтрату (CD68 +, CD20 +, CD3 +, CD4 +, CD8 +) лише макрофаги залучені у канцерогенез та формування агресивного фенотипу РПЗ, що здійснюється через процеси неоваскуляризації, ЕМТ і асоціюється з пухлинної прогресією. Абсолютне число CD68 + макрофагів в зонах найбільшої іммуноклітинної інфільтрації склало при НГПЗ, ПІН та РПЗ в середньому 9 ± 1,1, 12,6 ± 1,1 і 18,6 ± 0,8 відповідно, відмінності достовірні (р <0,05, p <0,001, p <0,001). Наростання абсолютного числа макрофагів асоціювалося з РПЗ (p <0,05), СГ 9-10 (p <0,05), групою високого ризику (p <0,05). При порівнянні вираженості іммуноклітинної інфільтрації з рівнем експресії епітелію та строми НГПЗ, ПІН та РПЗ наступних досліджених маркерів: РА, Р63, TGF-β, VEGF, Е-кадгерінов, віментину, Ki-67, CD34 – залежно по кожному з них не виявлено. У РПЗ коефіцієнт кореляції по маркерами: VEGF, TGF-β, РА епітелію та строми, Е-кадгерінов, віментину, ЩМС відповідно склала -0,02, -0,03, 0,01, 0,03, 0,018, -0, 18 відповідно (p> 0,05). Однак при порівнянні ділянок РПЗ з найбільшою іммуноклітинною інфільтрацією периферії пухлини (hot spot) з ділянками відсутності або слабкої інфільтрації виявлено зростання рівня експресії CD34 (р <0,01), стромального VEGF (р <0,01), TGF-β (р < 0,05) епітелієм і зниження експресії РА епітелієм (р <0,01), збереження і тенденція зростання експресії РА строми тих же зон пухлини. У ділянках РПЗ поблизу іммуноклітинної інфільтрації периферії пухлини число CD68 + клітин асоціювалося з підвищенням ЩМС (p <0,05), експресією VEGF (p <0,05), TGF-β (p <0,05), появою віментину (p < 0,05), зниженням Е-кадгерінов (p <0,05), збереженням і підвищенням експресії РА (p> 0,05) в макрофагах. Не виявлено залежності в рівні інфільтрації СD20 +, CD3 +, CD4 +, CD8 + лімфоцитів між доброякісною патології ПЗ, РПЗ і групами ризику, проте в РПЗ і групі високого ризику відзначена тенденція зниження відносного числа CD20 + -лімфоцитів, зростання відносини СD3 + / СD20 + і CD4 + / СD3 +, а також поява внутрішньоепітеліальної локалізації CD8 + лімфоцитів.